Nút Dealer Button Pokerstars 100% acrylic cao cấp

250.000

Hình tròn.

Kích cỡ: Ø 7.5 x H 2 Cm.

Nặng (xấp xỉ): 250 Gram.

Số lượng: